Burs Sistemi

Türk Eğitim Derneği, başarılı fakat maddi olanaksızlıklar nedeniyle nitelikli bir eğitime erişimi olmayan öğrencilere burs sağlamaktadır.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak toplumun her kesimini eğitim hizmetlerinden yararlandırmak, demokratik rejimlerin temel hedeflerinden birisidir. Türk Eğitim Derneği de, üç temel misyonundan biri olan “eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak ve donanımlı nesiller yetiştirmek” amacıyla kuruluşundan itibaren maddi imkânları kısıtlı fakat başarılı öğrencilere burslar vermektedir.

Dernek Ana Tüzüğü Madde 5 – a bendi: Kimsesizliği ve parasızlığı dolayısıyla okuma imkânı bulamayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarına eğitim olanağı sağlamak.
Türk Eğitim Derneği burs sistemi, kapsamı itibariyle ülke genelindeki mevcut burs uygulamalarından ayrılmaktadır. Tam Eğitim Bursu (TEB) olarak adlandırılan bu bursun kapsamı çok geniştir; bu nedenle benzersizdir.

Tam Eğitim Bursu

Türkiye genelinde yapılan merkezi sınav ve sonrasında gerçekleştirilen mülakatlarla (ev ziyaretleri) öğrencilerin seçildiği Tam Eğitim Bursu (TEB) ile sadece okul ücretleri değil; cep harçlığı, servis, yemek, kitap-kırtasiye, kıyafet, yatılı ise pansiyon giderleri olmak üzere tüm eğitim masrafları karşılanmaktadır.

Sisteme girmeye hak kazanarak TED Okullarında eğitim gören ve mezun olan öğrencilerin, üniversite eğitimleri boyunca da bursları devam etmektedir. Ayrıca, üniversite öğrencilerinin staj ve kariyer takiplerinin yapıldığı sistemde, mezun öğrencilerin işe yerleşme süreçleri de desteklenmekte ve izlenmektedir. TED Burs Sistemi ile bugüne kadar yaklaşık 50.000 öğrenci faydalanmıştır.

Tam Destek Bursu

Resmi liselerde eğitim gören maddi olanakları kısıtlı fakat akademik olarak başarılı öğrencilere sağlanan burstur. Öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal takibinin yanı sıra, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek nitelikte etkinlikler yapılmaktadır.

Tam Destek Bursu kapsamında;
• Öğrencinin Liselere Geçiş Sınavından almış olduğu puan göz önünde bulundurularak mülakat aşamasına geçişi değerlendirilir,
• Türk Eğitim Derneği tarafından mülakatı olumlu değerlendirilen adaylar burs kapsamına alınır,
• Öğrencilere kitap-kırtasiye, giyim ve cep harçlığı desteği verilir,
• Akademik desteğin yanında öğrencilere alanında uzman eğitimciler tarafından belirlenen spor ve sanat eğitimleri verilir,
• Tam Destek Bursu kapsamında yapılacak tüm etkinliklerde öğrencilerin ulaşımı için ücretsiz servis hizmeti sağlanır,
• Öğrencilerin burs kapsamında bulundukları süre boyunca kültür sanat etkinliklerine(bale, tiyatro, opera, konser vb.) katılımları sağlanır,
• Alanında uzman kişiler tarafınca verilen seminerler ile öğrencilerin kişisel gelişimleri desteklenir,
• Tam Destek Bursu kapsamına alınan engelli öğrenciler yukarıda bahsi geçen tüm olanaklardan yararlandırılır ve buna ek olarak öğrencilere ayrıcalıklı bir servis hizmeti sağlanır.

Adana Maratonundan elde edilecek bağışlar tam destek burslu öğrencilere aktarılacaktır.